Hug til samtalen

Hugsmia tilbyr samtalar i naturen slik at du kan finne retningen din vidare i livet og i jobben. Kva vil du eigentleg  framover? Og kvifor vil du det? Kva er det viktigast å bruke tida di på? Korleis skal du styre tida di slik at du kjem deg i mål med hjarteprosjektet ditt? Korleis kan du jobbe mindre, men likevel nå måla dine? Korleis kan du få tid til å hente tidleg i barnehage/skule minst ein gong i veka? Korleis sikrar du deg kvalitetstid med kjærasten din? Korleis kan du gi deg sjølv gode morgonrutiner som set standarden for dagen, og gjer deg meir effektiv?

Eg kan møte deg fysisk i Hallingdal, Modum, Oslo eller på Nesodden. Da treffast vi som oftast ute. Vi vandrar saman medan eg stiller deg åpne spørsmål, som du kanskje aldri har reflektert over tidligare. Vi stoppar opp ved skogholt, stubbar, ved en bekk eller kanskje ved ein varde, og bruker kvistar, kongler og stein i øvingane vi gjer. Samtalane er aldri kortare enn 90 minutt. Årsaka til at vi går ut har bakgrunn i hjerneforskning, du blir meir kreativ og tenkjer klarare av å vere ute i naturen, noko du kan lese meir om her. 

Samtalene kan og gjerast på Skype og telefon. Eg kjem då til å oppfordre deg til å gå ut i naturen medan eg har deg på øret.

Alle samtalar er sjølvsagt konfidensielle, og i tråd med Erickson International sine etiske retningslinjer. Hugsmia tilbyr enkelttimar, samt pakker på fem og 10 samtalar. Ei investering i deg og framtida di.

Du når meg på mayka@hugsmia.no og på telefon 97030853. Eg tek gjerne ein uforpliktande prat med deg. 

Finn det stedet i deg selv, der noe stort ligger og venter på deg!