By on 1. mai 2016

Den siste tiden har jeg hatt flere inspirasjonssamtaler i mitt lokalsamfunn. Det er så energigivende med en walk the talk langs kyststien eller i marka eller et annet sted, slik at den jeg samtaler med kan få et motiverende og ofte rørende møte med seg selv.

Vi snakker om alt mulig, men det som går igjen er følgende temaer:

 • Passion, drømmer og lengsler; og at det faktisk er mulig å bruke “hele” seg.
 • Ubrukte ressurser og talenter; å finne ut hva dette er og hvordan disse kan brukes i jobben og/eller i livet forøvrig
 • Det å være tilstede i alle av livets øyeblikk, og hvordan det vil endre dine problemer
 • Å komme over ulike typer frykt, som frykt for endring, frykt for å mislykkes eller frykten for hva andre vi si
 • Det å velge positive og meningsfulle tanker
 • Om grep som kan gjøres for å bli kvitt tomhet og slitenhet
 • Sette mål, ta valg samt prioritere tid og oppgaver

Du lurer kanskje på hva coaching egentlig er?

Da kan jeg si som så, at coaching er en forandringsprosess der du selv tar tar ansvar for din egen utvikling og sukess, men der jeg er din hjelper på veien. Jeg jobber systematisk for å utfordre deg til å finne din visjon i livet, og med å inspirere deg til å ta stegene som trengs for å komme dit. Dette gjør jeg fra en rådgivingsfri sone der jeg stiller kraftfulle og åpne spørsmål.Som Erickson coach er jeg avslappet og prøver å få degtil å kjenne deg vel, samt se muligheter og løsninger.

Jeg jobber ut fra følgende prinsipper:

 • Alle mennesker er født OK
 • Alle har iboende nødvendige ressurser
 • Vi velger det best tilgjengelige alternativ i enhver situasjon
 • Bak enhver atferd ligger en god intensjon
 • Endringer er uunngåelig

Ikke terapi

Til forskjell fra psykoterapi, er ikke coaching terapi. Terapeuten setter ofte diagnoser, noe som ikke skjer i coaching. I psykoterapi er det mye fokus på problemer, mens man i coaching helst vil se løsninger. Mens coachen fokuserer på nåtid og fremtid, fokuserer psykoterapeuten ofte på fortid.

Vil du vite mer? Ta gjerne kontakt på mayka.brevik@gmail.com, jeg har også inspirasjonssamtaler på skype.

TAGS
RELATED POSTS

LEAVE A COMMENT

Hugsmia - Mayka Brevik

Hugsmia er ei smie for bedriftsleiarar som ynskjer seg tid til det viktigaste. I smia møter du Mayka - kommunikasjonsrådgjevar og eksperimentell katalysator med sans for komplekse prosjekt. Bloggen dreier seg om Mayka si eiga reise, for å få tid til det viktigaste, og slik oppnå livskvalitet. For tida går noko av smedarbeidet ut på å leggje om bloggen til nynorsk.

Følg meg!

Legg inn din epost-adresse, så sender jeg deg en varsling når jeg legger ut nye blogginnlegg.

Bli med blant 13 andre abonnenter

Kategorier
Blogglisten
Blogglisten hits