Nærvær

Hugsmia brukar enkle «nærvær»- teknikkar i sitt samarbeid med bedriftsleiarar, slik at dei blir betre på å være til stades. Eg har tatt fleire nærværkurs, både gjennom Paramita meditasjonssenter og Mindful Living.

I Hugsmia driv vi og med yoga, noko som gir styrke til både kropp og sinn. Du er vel klar for litt bøy og tøy innimellom hammar og meisel?