Om Hugsmia

 Velkomen til Hugsmia, smia som tek deg til hugen.

Hugsmia er ei smie for modige og energiske bedriftsleiarar som ynskjer seg tid til det viktigaste og hjelp til å smi treffsikker kommunikasjon for hjarteprosjekta sine, slik at nye kundar berre må ha produkta og tenestene dei tilbyr.

I smia møter du meg, Mayka Brevik, gründar, kommunikasjonsrådgjevar og eksperimentell katalysator med sans for komplekse prosjekt. Ideen om Hugsmia slo ned i meg då eg vandra aleine under Reineskarvet ein ruskete haustdag. No hjelper eg bedriftsleiarar med å oppnå fridom og livskvalitet. Dette gjer eg gjennom å gje dei hammar og meisel for å styre tida – med naturen som rammeverk. På denne måten kan bedriftsleiarane få tid til nye hjarteprosjekt i verksemda si, relasjonar og hobbyar. Vidare smir Hugsmia slagkraftig kommunikasjon, som gjer at prosjekta til bedriftsleiarane treff målgruppa og blir synlege. Hugsmia bruker konsekvent naturen i kreative prosessar med kundar, noko eg byrja med i mine jobbar som kommunikasjonsrådgjevar og kommunikasjonssjef. Eg såg at nye idear og svar kom lettare ute på ein liten tur enn inne i eit sveitt møterom. Hjerneforskning stadfestar dette, noko du kan lese meir om her. 

Eg vart fødd på Kongsberg ein vårdag i 1978, og vaks opp i Ål kommune. Dei siste 20 åra har eg budd i Lofoten, på Rena, i Oslo og på Nesodden. Eg har mellom anna arbeidd som journalist i Drammens Tidende og Nationen, og som kommunikasjonsrådgjevar og kommunikasjonssjef i store organisasjonar som Posten Norge, SpareBank 1 og Oslo kommune. Eg vart mor til ein liten gut allereie som 20-åring, og var aleine med han fram til han var fem år. Ei stor glede å vere ung mamma! Eg har og to søner på tre og sju år.

Sommaren 2017 gjekk vegen tilbake til Hallingdal. Til Hemsedal, nabokommunen til Ål. Husbonden og eg var samde om at viktigaste i livet er tid til familielivet, fridom, storslagen natur, fjell og skikkelege vintrar, så no ville vi prøvde dette. På bloggen kan du lese om mi eiga reise for å få tid til det viktigaste, og dermed oppnå livskvalitet.

Eg er utdanna medievitar fra Universitet i Oslo, der eg skreiv masteroppgåva mi i samarbeid med Kreftforeningen og Statens Strålevern. Eg har og ein bachelor i informasjon og samfunnskontakt frå Høgskulen i Hedmark. For tida sertifiserer eg meg som ACC-coach gjennom Erickson International. Eg brenn for kommunikasjon og psykologi, og eg har teke kurs innan leiing, sjølvleiing og emosjonell intelligens på BI.

Her kan du finne ut meir om min faglege bakgrunn og erfaring:
maykalayka2