PR & Kommunikasjon

Jeg tilbyr følgende tjenester innen PR og kommunikasjon:

Kommunikasjonsstrategi og styrking av team: Jeg har over 10 års erfaring som kommunikasjonsrådgiver og kommunikasjonssjef, fra blant annet Oslo kommune, Posten Norge og SpareBank 1. Jeg har jobbet mye med å undersøke og analysere interne og eksterne målgruppers atferd, holdninger og preferanser. Dette gjør jeg gjennom å arrangere fokusgrupper, en til en dybdeintervjuer og kvantitative undersøkelser. Ut fra dette lager og gjennomfører jeg kommunikasjonsstrategier for både interne og eksterne prosjekter, samt innholdsstrategier for websider, blogger, sosiale medier og andre publikasjoner. Jeg vil derfor kunne være en ivrig bidragsyter for å sikre at både handlingsplaner og budskap blir riktig tilpasset ulike målgrupper.

Jeg bruker aktivt coachingverktøy for å få frem styrkene i et team. Dette fører igjen til at kommunikasjonsstrategiene blir slagkraftige fordi medarbeiderne får brukt sine styrker. Slike verktøy fremmer prestasjon, motivasjon og samhold i et team.

Innhold og tekstforfatter: Jeg brenner for å skrive, og leverer innhold på nett, i sosiale medier og aviser/magasiner.

Idèpilot: Jeg planlegger, gjennomfører og evaluerer workshoper både internt og med dine kunder og andre samarbeidspartnere for å få frem kreative løsninger som kanskje ikke har blitt tenkt på tidligere. Jeg benytter meg av kraftfulle og åpne spørsmål for å få frem de beste ideene.

Formiding og medietrening: Jeg jobber med å hjelpe ledere med å få frem det de virkelig ønsker å si, gjennom både ord og kroppsspråk. Samt gjennom ulike kanaler som presentasjoner, foredrag, video og media.

Rapporter: Jeg har skrevet mange rapporter opp gjennom årene, blant annet for Mental Helse. Jeg har også jobbet mye med årsrapporter der eiere og investorer har vært målgruppene. Med to «NM-gull» i årsrapport (Farmand) vil jeg kunne være en ressurs innen dette feltet.