Referanser

Jeg har spurt seks av mine kunder om hva de kort fortalt sitter igjen med etter sparring en-til-en med meg. Her er det de sier:

«Totalt sett er jeg knallfornøyd med å ha vært på denne reisen med 10 sparringtimer. Har rett og slett våknet opp, fått mer struktur og tilstedeværelse» (Henrik, 41 år).

«Samtalene var svært profesjonelle, med varme og driv. Mayka ledet meg svært godt, og drev meg fremover slik at jeg selv fant svarene. Mayka hjalp meg også til å spisse problemstillingen min» (Hege, 45 år).

«Dette var nyttige samtaler. De ga meg en evne til å sette ord på følelser, situasjoner og bli bevisst mine egne tankemønstre» (Lise, 42 år).

«Mayka er en god og konstruktiv samtalepartner som ga meg et helt nytt perspektiv på livet mitt. Mayka er uformell, ufarliggjør samtalesituasjonen og gjør det hele naturlig.» (Andreas, 43 år).

«Det var spesielt interessant å se meg selv som 65-åring, og derfra gi råd til meg selv i dagens situasjon. Tror det hjalp at det var så langt frem, jeg ble friere på en måte. Jeg har i etterkant av samtalen innsett hva som egentlig stresset meg, og gjorde meg misfornøyd. På grunn av samtalen har jeg tatt tak i det» (Mia, 38 år).

«Temaene vi jobbet med endret seg fra det jeg egentlig trodde vi kom til å snakke om. Det var positivt og viktig!» (Ann-Karin, 35 år).

Du kan lese flere anmeldelser av meg på både Facebook og LinkedIn